อยากสูงต้องได้สูง ไม่ง้อกรรมพันธุ์ ด้วยเครื่องยืดกระดูก!

ความสูง เป็นเรื่องของค่านิยมของคนในปัจจุบัน มีการพูดถึง […]